MEER OOR ONS

Hier by Claims SA is dit ons Missie om te verseker dat ons kliënte die BESTE moontlike regshulp ontvang vir elke unieke eis.

DIENSTE VAN CLAIMS SA SLUIT IN:

•  Motor Ongeluk Eise

•  Motorfiets Ongeluk eise

•  Dood van die broodwinner Eise

•  Serebrale gestremdheid agv mediese nalatigheid eise

•  Mediese nalatigheid eise

ANDER DIENSTE

Claims SA lewer ‘n “een stop” diens, sodra ons gekontak word, sorg ons vir die res, dit is koste vry en ons maak seker dat al ons kliënte na die beste Spesialis op ons Paneel van Spesialiste verwys en gehelp word.

Met vinnige en professionele reaksie tyd op alle eise, puik kliënte diens en persoonlike aandag aan alle eise regoor Suid Afrika, laat ons Spesialiste jou help, enige tyd, elke dag van die week!

VIR MEER INLIGTING, KONTAK ONS GERUS

ABOUT US

At Claims SA it is our Mission to insure that our clients receive the BEST possible legal advice for every unique claim.

SERVICES OF CLAIMS SA INCLUDE:

•  Car Accident Claims

•  Bike Accident Claims

•  Death of breadwinner Claims

•  Cerebral Palsy due to medical negligence claims

•  Medical Negligence Claims

MORE SERVICES

Claims SA delivers a “one stop” service, as soon as we are contacted, we take care of the rest, cost free and we insure that our client is referred to the right Expert on our Panel of Experts to assist with their claim.

With quick and professional reaction time on all claims, excellent client service and personal attention on all claims all over South Africa, let our Experts help you, any time, everyday of the week!

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US